Số tài khoản ngân hàng của BHXH Quận Thủ Đức

 Số tài khoản ngân hàng của BHXH Quận Thủ Đức

Tên chủ tài khoản: Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức

STT

Ngân hàng

Chi nhánh

Số tài khoản

1

Vietcombank

Thủ Đức

0381000431237

2

Agribank

Thủ Đức

6100202902045

3

BIDV

Đông Sài Gòn

31410009832128

4

Vietinbank

Thủ Đức

902145000001

5

MB

PGD Thủ Đức

1551100760002


Lưu ý: Khi nộp nhớ ghi rõ mã đơn vị, tên công ty vào phần nội dung/Diễn giải

0 Comments