Lưu ý khi thực hiện hồ sơ chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức (PGN630, 630a, 630b, 630c)


Khi thực hiện hồ sơ chế độ như thai sản, ốm đau, dưỡng sức (PGNHS 630, 630a, 630b, 630c) hệ thống Giao dịch điện tử đã tích hợp chức năng Gửi chứng từ giấy đính kèm. Tuy nhiên chức năng này không phải là để đính kèm văn bản lên hệ thống mà dùng để kiểm tra hồ sơ của chuyên viên xử lý hồ sơ tại cơ quan BHXH (bước 2 – nêu bên dưới), do đó nếu bạn bỏ chọn thì dẫn đến lỗi không thể kê khai hoặc lỗi không đến được bộ phận xử lý của cơ quan BHXH.Cụ thể như sau:

1. Đối với PGNHS 630, 630a, 630b, khi lập hồ sơ thì không bỏ chọn, giữ nguyên mặc định như hình bên dưới


2. Riêng với hồ sơ 630c, các bạn bỏ chọn như hình bên dưới vì thực tế hồ sơ dưỡng sức không cần xử lý bước như các hồ sơ trên.Nhắc lại về quy trình xử lý hồ sơ chế độ như sau:

Bước 1: Thực hiện hồ sơ chế độ trên cổng GDĐT (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn), sau đó in thông báo xác nhận qua email của BHXH kẹp vào hồ sơ xét duyệt chế độ.

Bước 2: In hồ sơ chế độ, ký tên, đóng dấu, kèm chứng từ chế độ (bản chính hoặc sao y bản chính) và thông báo xác nhận qua email của BHXH đã in gửi bưu điện để cơ quan BHXH duyệt hồ sơ chính thức.


Hồ sơ cụ thể gồm:

- 1 bản Phiếu giao nhận hồ sơ 201

- 1 bản Biên nhận nộp hồ sơ qua Email (nhận tại bước 1)

- 1 bản Mẫu 01B-HSB ký tên, đóng dấu (có thể tải mẫu này tại Bước 1)

- Giấy chứng sinh/Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh của con (sao y chứng thực) Chúc các bạn thành công!

0 Comments