Hồ sơ bảo hiểm xã hội lần đầu, cấp mã đơn vị

Để thực hiện hồ sơ tham gia BHXH lần đầu, bạn chuẩn bị các hồ sơ như sau:A. Trường hợp chỉ cấp mã đơn vị, sau đó thực hiện hồ sơ online
  1. Phiếu giao nhận hồ sơ 604: Tải form
  2. Mẫu TK3-TS: Tải form
  3. Giấy đăng ký doanh nghiệp: 01 bản - sao y bản chính.

B. Trường hợp cấp mã đơn vị, đồng thời báo tăng lao động
  1. Phiếu giao nhận hồ sơ 600: Tải form
  2. Mẫu TK3-TS: Tải form
  3. Giấy đăng ký doanh nghiệp: 01 bản - sao y bản chính
  4. Mẫu TK1-TS: Tải form, mỗi lao động 1 mẫu; điền đầy đủ thông tin trên mẫu, trường hợp NLĐ chưa có mã số bảo hiểm cần điền đầy đủ thông tin Thành viên hộ gia đình
  5. Mẫu D02-LT: Tải form
Đối với đơn vị tham gia BHXH lần đầu, sau khi được cấp mã, nộp hồ sơ thì phải nộp tiền trong thời gian 3 ngày làm việc vào tài khoản của BHXH để hồ sơ được xử lý. Trường hợp không nộp hồ sơ sẽ bị từ chối giải quyết.

Chúc các bạn thành công!

0 Comments