Tra cứu mã đơn vị bảo hiểm xã hội của công ty

Theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, doanh nghiệp khi thực hiện dăng ký thành lập sẽ được cấp mã số bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện tra cứu mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Truy cập website

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

Bước 2: Điền thông tin


Bước 3: Kết quả tra cứu

Bạn có thể sử dụng mã đơn vị bảo hiểm xã hội để thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm hoặc đăng ký giao dịch điện tử.

0 Comments