Nộp BHTN qua Zalo của Trung Tâm BHTN - V/v Hướng dẫn nộp các mẫu BHTN (Mẫu số 16, Mẫu số 23 ...)

Để người lao động thuận tiện trong việc chuẩn bị hồ sơ và yên tâm về quyền lợi trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Nộp hồ sơ BHTN cho một trong số các chi nhánh BHTN trên qua ứng dụng Zalo


I. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM HẰNG THÁNG:

- Người lao động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 16 (Thông báo về việc tìm kiếm việc làm) và kê khai đúng tình trạng việc làm gửi theo đường bưu điện bằng thư bảo đảm đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm.

- Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ theo chỉ đạo của UBND Thành phố nếu người lao động đến thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng mà không thể nộp Mẫu 16 đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm thì người lao động vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 16 (trường hợp người lao động không tải được Mẫu số 16 hoặc không có máy in thì người lao động viết đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 ra giấy), kê khai đúng tình trạng việc làm, ký và ghi rõ họ tên, chụp ảnh gửi qua email hoặc Zalo đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm (thông tin email và Zalo phía bên dưới).


II. NHẬN KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP:

- Người lao động nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 16 (Thông báo về việc tìm kiếm việc làm) kê khai đúng tình trạng việc làm và gửi theo đường bưu điện bằng thư bảo đảm đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm. Trung tâm nhận được Mẫu số 16 sẽ chuyển sổ bảo hiểm xã hội, quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đường bưu điện phát tại nhà cho người lao động (Người lao động vui lòng thanh toán cước phí cho Bưu điện).

- Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ theo chỉ đạo của UBND Thành phố nếu người lao động đến thời hạn nhận kết quả mà không thể nộp Mẫu 16 đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm thì người lao động thì vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 16 (trường hợp người lao động không tải được Mẫu số 16 hoặc không có máy in thì người lao động viết đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 ra giấy), kê khai đúng tình trạng việc làm, ký và ghi rõ họ tên, chụp ảnh gửi qua email hoặc Zalo đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm (thông tin email và Zalo phía bên dưới).


III. CHẤM DỨT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động: Có việc làm; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên người lao động phải thông báo (Mẫu 23) kèm theo hồ sơ gửi theo đường bưu điện bằng thư đảm bảo đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm.

- Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ theo chỉ đạo của UBND Thành phố nếu người lao động không thể nộp Mẫu số 23 và hồ sơ đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm thì người lao động vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Mẫu số 23 (trường hợp người lao động không tải được Mẫu số 23 hoặc không có máy in thì người lao động viết đầy đủ thông tin theo Mẫu số 23 ra giấy), ký và ghi rõ họ tên, chụp ảnh Mẫu 23 và các hồ sơ gửi qua email hoặc Zalo đến các điểm tiếp nhận của Trung tâm (thông tin email và Zalo phía bên dưới).

- Hồ sơ gồm: Thông báo (Mẫu số 23) kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, phụ lục ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm các giấy tờ liên quan đến việc có việc làm: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.


Ghi chú:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp: Có việc làm ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật (đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên); Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp; Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh.


* ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM TIẾP NHẬN CỦA TRUNG TÂM:

Người lao động kê khai đúng và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trên và gửi theo đường bưu điện bằng thư đảm bảo đến một trong các điểm tiếp nhận sau:

1. Phòng bảo hiểm thất nghiệp địa chỉ: số 106/14D Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh. Số 0903708955 (Chị Kim Phượng) hoặc 0348078461 (Chị Huyền).

2. Cơ sở 2-Củ Chi địa chỉ: số 108 đường 458, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi. Số điện thoại Số 0988767625 (C Xuân) hoặc 0938718045 (Anh Phi Hùng).

3. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Quận 4 địa chỉ: số 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4. Số 0905450188 (Chị Quế Phương).

4. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Quận 6 địa chỉ: số 743/34 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6. Số 0878648377 (Anh Ngọc Đức).

5. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Thành phố Thủ Đức địa chỉ: số 1 Đường số 9, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức. Số 0702183171 (Chị Huyền Trang).

6. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Quận 12 địa chỉ: số 802 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12. Số điện thoại 0918102322 (Anh Năm) hoặc 0976894141 (Chị Kiều).

7. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Quận Tân Bình địa chỉ: số 456 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình. Số 0919313236 (Anh Trung Đức)


* BIỂU MẪU:

Người lao động vào website: www.vieclamhcm.net để tải mẫu số 03 (Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp), mẫu số 16 (Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng), mẫu số 23 (Thông báo có việc làm)

​​* ZALO và EMAIL CÁC ĐIỂM TIẾP NHẬN CỦA TRUNG TÂM:

1. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp tại Quận Bình Thạnh:

- Zalo Số 0932022880 hoặc địa chỉ email: baohiemthatnghieptphcm@gmail.com

2. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Quận 6:

- Zalo Số 0767927691 hoặc địa chỉ email: baohiemthatnghiepquan6@gmail.com

3. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Quận 4:

- Zalo Số 0522574281 hoặc địa chỉ email: baohiemthatnghiepquan4@gmail.com

4. Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Quận 12:

- Zalo Số 0344582052 hoặc địa chỉ email: baohiemthatnghiepquan12@gmail.com

5. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp Quận Tân Bình:

- Zalo Số 0919313236 hoặc địa chỉ email: baohiemthatnghieptanbinh@gmail.com

6. Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp TP. Thủ Đức:

- Zalo Số 0702183171 hoặc địa chỉ email: bhtntd@gmail.com

7. Cơ sở 2 - Củ Chi:

- Zalo Số 0988767625 hoặc Zalo số 0938718045 hoặc địa chỉ email: baohiemthatnghiepcuchi@gmail.com


* ĐỂ NHẬN CÁC THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGƯỜI LAO ĐỘNG VUI LÒNG CÀI ĐẶT ZALO THEO HƯỚNG DẪN SAU:

Người lao động dùng điện thoại thông minh có cài đặt Zalo quét mã vạch QR phía dưới nhấn vào Quan tâm để nhận các thông báo mới nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh về công tác giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.


Nguồn: BHXH Tp. HCM

0 Comments