Nghỉ việc không hưởng lương có được hưởng chế độ ốm đau không?

(Chế độ) Đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với người lao động. Vậy, câu hỏi đặt ra là "nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động có được hưởng chế độ ốm đau không?"


Trả lời cho câu hỏi này, BHXH.org xin dẫn giải như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

"....

Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau 

... 

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây: 

... 

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

..."


Do đó, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương nếu không phải là tại nạn lao động thì không được giải quyết chế độ ốm đau. 

0 Comments