Tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP dành cho người lao động

 Nhằm giúp người lao động tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, Cổng thông tin BHXH Việt Nam đã cung cấp công cụ tra cứu tại:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/cong-khai-thong-tin-huong-ho-tro-theo-nghi-quyet-so-116nqcp.aspx

Bạn chỉ cần nhập thông tin:

  • Mã sổ BHXH
  • Họ và tên
là có thể tra cứu kết quả.

Đây là kết quả minh họa


Chúc các bạn sớm nhận được tiền hỗ trợ :)

0 Comments