PGNHS 613 - Thay đổi nơi khám chữa bệnh Quý II/2022

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là việc thực hiện thủ tục thay đổi từ bệnh viện đang khám chữa bệnh này sang bệnh viện khác để hưởng dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi BHYT đang tham gia.

Thời điểm thực hiện hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh

Theo quy định tại 

Mẫu biểu sử dụng

Phiếu giao nhận hồ sơ số 613 - Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu

Tải file: Tại đây

Quy trình thực hiện

1. Đối với hồ sơ bưu điện:


2. Đối với hồ sơ giao dịch điện tử

Cổng https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, vào Danh sách thủ tục, chọn Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu (Mã thủ tục 613)

Chọn lao động sẽ thay đổi nơi KCB

Kê khai. Ký số hồ sơ

Hướng dẫn thực hiện


Chúc các bạn thành công!

0 Comments