4 chính sách mới quan trọng về BHXH trong năm 2022

Trong năm 2022, có 4 chính sách mới quan trọng về bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người tham gia cần biết.


1. Thay đổi tuổi nghỉ hưu

Người làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu trong năm 2022:

Nam: Đủ 60 tuổi 6 tháng (Năm 2021: đủ 60 tuổi 3 tháng)

Nữ: Đủ 55 tuổi 8 tháng (Năm 2021: đủ 55 tuổi 4 tháng)


2. Cách tính lương hưu

Lương hưu = Tỉ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính dựa trên số năm tham gia BHXH của NLĐ.

Nam: Đóng đủ 20 năm BHXH 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa không quá 75%. (Năm 2021: 19 năm đóng BHXH 45%)

Nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa không quá 75%. (Năm 2021: 15 năm đóng BHXH 45%)


3. Điều kiện người nước ngoài nhận BHXH 1 lần

Từ ngày 01/01/2022, NLĐ nước ngoài tham gia BHXH sẽ được nhận BHXH 1 lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH

Trường hợp 2: Người lao động đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gian cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp 3: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.


4. Điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện

Từ ngày 01/01/2022, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thông là 1,5 triệu đồng / người / tháng.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh, mức chuẩn mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng / tháng (22% x 1,5 triệu đồng). Năm 2021, mức chuẩn mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 154.000 đồng / tháng (22% x 700.000 đồng).

Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cụ thể là 

 STT

Người tham gia

 Mức đóng thấp nhất hằng tháng Nhà nước chưa hỗ trợ

 Tỉ lệ (%) Nhà nước hỗ trợ

 Số tiền Nhà nước hỗ trợ hằng tháng

 Mức đóng thấp nhất hằng tháng khi Nhà nước hỗ trợ

 1

Người thuộc hộ nghèo

 330.000

30%

99.000

231.000

 2

Người thuộc họ cận nghèo

 330.000

25%

82.500

247.500

 3

Người thuộc đối tượng khác 

 330.000

10% 

33.000 

297.000 


0 Comments