Cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

 Ngày 27/08/2022, BHXH Tp.Hồ Chí Minh có văn bản số 4887/BHXH-CNTT đề nghị Các đơn vị sử dụng lao động; Các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế; Các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:


1. Nhận danh sách tham gia BHXH, BHYT từ cơ quan BHXH (cán bộ chuyên quản thu) chậm nhất ngày 10/9/2022, danh sách gồm:

- Mẫu 01: Danh sách người tham gia đã được cơ quan BHXH đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và sử dụng thẻ căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.

- Mẫu 02: Danh sách người tham gia chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân.

2. Sau khi tiếp nhận 2 danh sách, đơn vị thực hiện:

2.1. Đối với danh sách Mẫu 01:

- In Mẫu 01, yêu cầu người tham gia kiểm tra toàn bộ thông tin trên Mẫu 01. Trường hợp thông tin khớp đúng thì ký xác nhận vào cột “xác nhận của người tham gia” (cột 9). Gửi bản giấy về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

Trường hợp sai thông tin thì ghi chú thông tin sai vào vào cột 9 đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh thông tin sai theo đúng quy định gửi hồ sơ điều chỉnh về cơ quan BHXH.

- Thông báo cho người tham gia có tên trong danh sách biết về việc “Thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý và CSDL quốc gia về dân cư, người tham gia có thể sử dụng thẻ CCCD đi khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT”.

2.2. Đối với danh sách Mẫu 02:

- In Mẫu 02, yêu cầu người tham gia kê khai thông tin đúng vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận vào cột 14 và gửi về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022.

- Sau khi xác nhận thông tin, đơn vị lập mẫu D02-LT/mẫu D03-TS kèm mẫu TK1 và bản photo ĐDCN/CCCD gửi đến cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ số 608 qua hình thức giao dịch điện tử hoặc dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 30/9/2022.

2.3 Đối với cả 02 danh sách:

- Trường hợp người tham gia chưa đăng ký, cài đặt VSSID thì khẩn trương thực hiện theo Phụ lục 01 (đính kèm).

- Trường hợp người tham gia đã đăng ký, cài đặt VSSID thì hướng dẫn đăng nhập vào cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, kiểm tra thông tin tài khoản, nếu thiếu địa chỉ email thì thực hiện cập nhật bổ sung cho cơ quan BHXH theo Phụ lục 02 (đính kèm) để hoàn thiện thông tin tài khoản VSSID.

Để hoàn thành mục tiêu của Đề án 06 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn giải quyết./.


0 Comments