Cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID bằng tin nhắn

Trong trường hợp không nhớ mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID để sử dụng tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHYT hay lấy mã vạch thẻ BHYT để khám bệnh. Bạn có thể thực hiện như sau:

Soạn tin nhắn theo cấu trúc sau:

BH MK {Mã số BHXH (số sổ BHXH hoặc 10 số cuối thẻ BHYT)}

gửi 8079


Kết quả phản hồi của BHXH

TH1: Nếu số điện thoại gửi tin nhắn trùng khớp mã số BHXH trong nội dung tin nhắn và đã đăng ký giao dịch điện tử "Cap lai mat khau thanh cong. Tai khoan xxxxxxxxxx / Mat khau: 112233"

TH2: Nếu số điện thoại gửi tin nhắn không trùng khớp mã số BHXH trong nội dung tin nhắn và đã đăng ký giao dịch điện tử "So dien thoai va ma so BHXH khong khop hoac chua dang ky giao dich dien tu voi co quan BHXH".

0 Comments