Tăng số tiền đã đóng tính hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/2020

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2020.
1. Điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH
Đối tượng được điều chỉnh gồm:
- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ 01/01/2016 trở đi;
- Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
Mức điều chỉnh tiền lương theo công thức:
Tỷ lệ điều chỉnh cụ thể là:

2. Điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH
Đối tượng được điều chỉnh là người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
Mức điều chỉnh tiền lương theo công thức:
Tỷ lệ điều chỉnh cụ thể là:
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2020./.

0 Comments