Chế độ BHXH: Chế độ ốm đau

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI: CHẾ ĐỘ ỐM ĐAUI. Điều kiện hưởng:
- Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế;
- Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.
- Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp trên
Không được hưởng:
- Tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.
- Điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN.
- Bị ốm đau, tai nạn trong thời gian: nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ thai sản.
II. Chế độ hưởng
1. Trường hợp bản thân bị ốm đau
Thời gian hưởng: tính theo ngày làm việc
Thời gian tham gia BHXH
15 năm
15 năm – 30 năm
Từ 30 năm trở lên
Điều kiện làm việc bình thường
30 ngày/năm
40 ngày/năm
60 ngày/năm
Điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại; nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7
40 ngày/năm
50 ngày/năm
70 ngày/năm
Mức hưởng:
- Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo tháng = 75% tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ ốm (hoặc của tháng mới bắt đầu làm việc, làm việc trở lại mà nghỉ ốm)
Mức hưởng một ngày = mức trợ cấp theo tháng / 24 ngày
Mức hưởng chế độ ốm đau
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
x 75%
x
Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
24 ngày
- Mắc bệnh dài ngày trong danh mục bệnh cần chữa bệnh dài ngày do Bộ Y tế ban hành: tối đa 180 ngày trong 1 năm; tính cả ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng tuần. Nếu vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp, tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.
Thời gian tham gia BHXH
Dưới 15 năm
Từ 15 năm – 30 năm
Từ 30 năm
Tỷ lệ hưởng (t)
50%
55%
65%

Mức hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việ
x t%
Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

2. Trường hợp có con dưới 7 tuổi bị ốm
Thời gian hưởng: tính theo ngày làm việc; cha mẹ cùng tham gia BHXH, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định
Thời gian hưởng
Con dưới 3 tuổi
Con từ 3 – dưới 7 tuổi
Tối đa cho 1 con
20 ngày / năm
15 ngày / năm
Mức hưởng: như bản thân bị ốm
Mức hưởng chế độ ốm đau
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
x 75%
x
Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
24 ngày
3. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau:
Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa hồi phục.
Trường hợp
Thời gian hưởng
Mức hưởng
Bệnh dài ngày
10 ngày
01 ngày = 30% mức lương cơ sở
Bệnh phải phẫu thuật
7 ngày
Trường hợp khác
5 ngày

0 Comments