Tập hợp các quy trình thực hiện liên quan đến thủ tục hồ sơ một cửa

Tập hợp các quy trình thực hiện liên quan đến thủ tục hồ sơ một cửaNgày / năm hiệu lực
Số hiệu
Tên văn bản
Ghi chú
27/11/2017
Số Hồ sơ: 624/……………/SO
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày).
Dùng thay Hồ sơ: 313/……/SO đã hết hiệu lực
23/12/2016
Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKT
Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt Nam
Mẫu cũng dùng ở Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
22/02/2016

Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa: Đính kèm Thông báo số: 455/TB-BHXH, ngày 18 /02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

22/02/2016

Quy trình thực hiện giao dịch điện tử0 Comments