Chế độ BHXH: Chế độ thai sản

CHẾ ĐỘ THAI SẢN


I. Điều kiện hưởng
1. Trường hợp lao động nữ mang thai; lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam có vợ sinh con: điều kiện phải đang tham gia BHXH.
2. Trưởng hợp lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi: điều kiện phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận con nuôi.
- Trường hợp lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
- Nếu đủ điều kiện mà nghỉ việc trước thời điểm sinh, nhận con nuôi vẫn được hưởng chế độ thai sản.
II. Thời gian hưởng
1. Trường hợp khám thai: (chỉ tính theo ngày làm việc)
- Được tính 5 lần khám thai, mỗi lần 1 ngày.
- Trường hợp ở xa cơ sở y tế, thai có bệnh lý, thai không bình thường, mỗi lần khám được nghỉ 2 ngày.
2. Trường hợp sảy thai, nạo, hút, thai chết lưu: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần)
Tuần thai
Số ngày nghỉ
Thai dưới 5 tuần tuổi
Được nghỉ 10 ngày
Từ 5 – dưới 13 tuần tuổi
Được nghỉ 20 ngày
Từ 13 – dưới 25 tuần tuổi
Được nghỉ 40 ngày
Từ 25 tuần tuổi
Được nghỉ 50 ngày
3. Trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần)
Biện pháp
Số ngày nghỉ
Đặt vòng
Được nghỉ 7 ngày
Biện pháp triệt sản
Được nghỉ 15 ngày
4. Trường hợp lao động nữ sinh con: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần)
5. Trường hợp lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: (chỉ tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con)
6. Trường hợp lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
7. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi
III. Mức hưởng chế độ thai sản
Mức hưởng một tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Các trường hợp không phải sinh con mà đủ điều kiện hưởng nhưng đóng chưa đủ 6 tháng = mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.
1. Trường hợp khám thai, lao động nam có vợ sinh con:
Mức hưởng một ngày – mức hưởng chế độ thai sản theo tháng / 24 ngày
2. Trường hợp lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi:
- Tính theo mức trợ cấp tháng
- Nếu có ngày lẻ, mức hưởng một ngày = mức hưởng chế độ thai sản theo tháng / 30 ngày.
Chú ý:
- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.
- Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng, phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý bằng văn bản. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.
IV. Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
1. Điều kiện hưởng
Lao đọng nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu; chế độ sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏa chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
2. Thời gian hưởng (gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần)
- Tối đa 10 ngày: sinh một lần từ 2 con
- 7 ngày: sinh con phải phẫu thuật
- 5 ngày: trường hợp khác
3. Mức hưởng một ngày = 30% mức lương cơ sở

0 Comments