Khắc phục lỗi "Chứng thư không hợp lệ" khi đăng ký giao dịch điện tử BHXH

Khi đăng ký giao dịch điện tử bạn gặp lỗi "Chứng thư không hợp lệ: CKS"...
Để khắc phục, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập http://rootca.gov.vn/

Bước 2: Tải Thông tin chứng thư số đúng với nhà cung cấp CKS mà bạn đang sử dụngBước 3: Cài đặt thông tin chữ ký số


Sau khi cài đặt, bạn tiến hành đăng ký lại sẽ hết lỗi.

0 Comments