Nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng có phải đóng BHXH không?

Hỏi: Xin chào các anh chị, tôi tham gia BH bắt buộc được gần 2 năm nay. Tháng 06/2021 tôi dự kiến nghỉ sinh (ngày 17-20/06). Tôi dự định bắt đầu nghỉ từ ngày 04/05 theo chế độ nghỉ ốm. Theo quy định về thời gian nghỉ thì tôi sẽ không được người sử dụng lao động đóng BH và quá trình đóng BH của tôi sẽ bị gián đoạn. Vậy tôi muốn hỏi tôi có thể bắt đầu nghỉ từ ngày nào trong tháng 05/2021 để vẫn được đóng BH trong tháng 5. Và quy định về việc người lao động nghỉ từ 14 ngày trở lên trong một tháng sẽ không được đóng BH đang nói đến ngày làm việc thông thường của công ty tôi hay ngày dương lịch (có tính cả thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ...) Tôi rất mong nhận được phản hồi của quý anh chị Tôi xin cảm ơn.


Đáp: Theo khoản 4,5,6 Điều 42 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam quy định:

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động

Như vậy, các quy định nêu trên đều ghi rõ cụm từ “14 ngày làm việc” do đó để tháng 5/2021 đủ điều kiện đóng BHXH thì bạn phải sắp xếp thời gian nghỉ sao cho số ngày đi làm trong tháng đó phải nhiều hơn 14 ngày làm việc.

Nguồn: BHXH Việt Nam

0 Comments