Kế hoạch 2427/KH-BCĐ ngày 21/7/2021 của BCĐ PCD Covid-19 tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Tp. HCM

{Covid 19} Ngày 21/7/2021 Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Nội dung chi tiết:


0 Comments