Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký danh sách tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19 (Đợt 5)

Thông báo về việc Doanh nghiệp đăng ký danh sách tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19_Đợt 5

Phòng Kinh tế Thành phố Thủ Đức ban hành thông báo 107/TB-KT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai đăng ký danh sách tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dành cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. 


Nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện đăng ký danh sách tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng Kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiêm vắc xin đăng ký số lượng người lao động đang làm việc tại đơn vị (chưa được tiêm vắc xin và có nhu cầu tiêm phòng) thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1. Vào đường link https://tinyurl.com/tiemvacxin2021; tải và giải nén file vacxin2021.zip sau đó chọn file DataVacxin.exe và nhập chi tiết thông tin người lao động có nhu cầu tiêm vắc xin.

Bước 2. Sau khi đã thực hiện nhập mẫu theo đường link trên (Bước 1), doanh nghiệp xuất file Excel gửi về địa chỉ email: dangkytiemvacxinthuduc@gmail.com, hạn chót trước ngày 24/7/2021.

Lưu ý:

- Đề nghị Doanh nghiệp chỉ gửi file xuất từ phần mềm trên và không chỉnh sửa; trường hợp Doanh nghiệp gửi không đúng theo hướng dẫn xem như doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký;

- Người lao động đăng ký tiêm vắc xin phải có nơi ở tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Doanh nghiệp kê khai chính xác và chịu trách nhiệm với các thông tin cung cấp;

- Kể cả các Doanh nghiệp đã gửi danh sách đăng ký tiêm Đợt 4 theo thông báo số 58/TB-KT ngày 24/6/2021 và chưa thực hiện đăng ký đợt 5 theo Thông báo số 74/TB-KT ngày 06/7/2021 vẫn thực hiện đăng ký.

Mọi thông tin doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

+ Anh Nguyễn Hoàng Anh: 0938.470.447;

+ Anh Đào Minh Long Hải : 0936.434.836;

+ Chị Lê Thị Kim Điệp: 0907.886.559;

+ Chị Lê Thị Thu Mạnh : 0909.586.732;

+ Chị Mai Huỳnh Như : 0902.417.103.

Đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nội dung và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông báo này./.

UBND TP. Thủ Đức - Phòng kinh tế

Nguồn: BHXH Thành phố Thủ Đức

0 Comments